E-faktura

Idag är det många som föredrar e-faktura över vanlig fakturering med post. Den elektroniska fakturan skickas direkt via nätet och den kan ses med dator såväl som med mobil. Dessutom går det att godkänna och betala en e-faktura med varje enhet som är kopplad till nätet.

Kreditkort

Kreditkort för företagare, det är viktigt att företag väljer rätt kreditkort för just deras verksamhet. Det finns många fördelar med kreditkort för företag det underlättar det med fakturering och bokföring.

 

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är i grund och botten ett system som gör det möjligt att skicka räkningar och betala desamma elektroniskt. Det går till exempel att använda sig av e-faktura som kommer att betalas automatiskt på förfallodagen då den har godkänts av den som ska betala.

Fördelar med e-fakturor

Elektroniska fakturor är enkla att hantera och de gör också att betalningar kan gå snabbare. Det går att välja olika faktureringstid i enlighet med projekt och kund. Den som får e-faktura för betalning ser givetvis en stor fördel med att ha alla räkningar samlade i sin internetbank.

Det är mycket lättare att hålla ordning på fakturor och betalningar med e-faktura. Både för den som skickar räkningen och för den som får den. Dessutom sparas fakturor automatiskt under en längre tidsperiod av banken. Det gör det enkelt att gå tillbaka och se på tidigare räkningar för information.

Vårt system stödjer e-faktura

Med vårt gratis faktureringsprogram får du tillgång till e-faktura och därmed kan du möta det behov som finns av betalningar på detta sätt. Det kan vara en stor fördel att kunna erbjuda kunder betalning med e-fakturor. Så pass att möjligheten faktiskt kan betyda att du kan tacka ja till uppdrag som annars inte hade blivit aktuella.

Vi hjälper dig med en korrekt fakturamall och vårt gratis faktureringsprogram är enkelt att använda. Vi vill dock påminna dig om att alltid vara noga med att fylla i rätt information så att fakturan som skickas kan användas precis som den är utan dröjsmål.