Skriva faktura – Vad ska du tänka på?

Det är mycket viktigt att skriva faktura på rätt sätt. Om du skulle göra fel kan det stå dig dyrt. Förutom att kunder inte gillar att behöva be om en ny korrekt faktura kan det faktiskt bli så att du får betala böter för fel.

Du bör alltså se till att skriva fakturan korrekt från start. Enklast är att använda ett gratis faktureringsprogram eller en smart fakturamall. Men även då du använder dig av enkel fakturering online är det viktigt att du är medveten om vad du ska tänka på för att det ska blir rätt.

Skriva faktura som gäller

En av de allra viktigaste principerna då det kommer till fakturering är att du måste skriva faktura som gäller. Du kan inte bara chansa på att du vet vad som borde vara med och att det antagligen blir ett godkänt dokument.

Om du har missat ett av Skatteverkets krav på giltig faktura så är den inte giltig och det kan bli problematiskt både på kort och på lång sikt.

Detta ska vara med i en faktura

Det finns några huvudpunkter som måste vara med i en faktura. Det här är lagliga krav som du inte kan hoppa över. Då du använder dig av en bra fakturamall kan du räkna med att det finns fält att fylla i för allt som ska vara med.

Ska du skriva faktura måste den ange:

Säljare och köpare

Det ska finnas med information om namn på den som säljer och på den som köper samt kontaktinformation i form av adress. Dessutom ska momsregistreringsnummer finnas med. Det är väldigt viktigt att skriva ut komplett namn på både säljare och köpare.

Löpande fakturanummer

Du måste skriva fakturor med löpande fakturanummer. Varje faktura har ett unikt nummer som ska ingå i en serie som löper för hela räkenskapsåret. Det här är något som blir mycket enkelt att hålla ordning på om du till exempel väljer ett gratis faktureringsprogram som alltid ger dig korrekt löpnummer för den faktura som du ställer ut.

Datum för faktura och leverans

Fakturan ska ha med datum både för dagen då du ställer ut fakturan och för dagen då tjänsten eller varan som du säljer levereras. Ibland är detta samma datum. Då du inte har ett exakt datum för leverans går det bra att ange månad för leveransen.

Omfattning och specifikation

Du ska också skriva faktura med information om vad det är som har levererats. Om det är en vara ska det stå hur många exemplar. En tjänst ska beskrivas. Du anger pris för tjänsten och varan utan moms. Om du har gett rabatt ska det framgå av din faktura.

Moms

På en faktura ska det stå vad tjänsten eller varan kostar samt vad momssatsen är och vad den totala summan blir. Detta ska vara tydligt och med en struktur som Skatteverket godkänner. Det går till exempel att ange att betalningen är utan moms. Detta kan ske då betalningen kommer från ett icke-EU-land.

Utöver detta kan det också vara bra att få med information om saker som dröjsmålsränta som blir aktuellt om betalningen inte kommer in i tid.