Sälja fakturor

Sälja fakturor som småföretagare

Sälja sina fakturor, även känt som fakturabelåning eller fakturaköp, innebär i praktiken att man överlåter rätten till betalning från sina kunder till ett annat företag, ofta benämnt som ett fakturaköp företag. Genom att sälja dina utestående fakturor till Fakturian får du tillgång till pengarna direkt, utan att vänta på den vanliga betalningstiden som kan sträcka sig från 30 till 90 dagar. Detta frigör värdefullt kapital som kan användas för att investera i verksamhetens tillväxt, hantera löpande kostnader eller till och med avvärja kortsiktiga likviditetsproblem.

sälja fakturor

Varför sälja fakturor?

I takt med att företagslandskapet blir alltmer konkurrensutsatt, söker företagare ständigt efter effektiva sätt att optimera sin verksamhet. En av dessa metoder är försäljning av fakturor, ett val som kan erbjuda flera fördelar.

Förbättrat kassaflöde

En av de främsta anledningarna till att företag väljer att sälja sina fakturor är behovet av ett förbättrat kassaflöde. Genom att omvandla utestående fakturor till kontanter, kan företag snabbt få tillgång till medel som annars skulle vara bundna tills kunden betalar. Detta kan vara särskilt viktigt för små till medelstora företag som kan ha begränsad tillgång till andra finansieringskällor.

Snabb åtkomst till kapital

Att vänta på att kunder ska betala sina fakturor kan vara tidskrävande och oförutsägbart. Genom att sälja fakturorna till ett fakturaköp företag som Fakturian, kan företag omedelbart få tillgång till kapital som de kan använda för att snabbt reagera på marknadsmöjligheter, investera i tillväxt eller täcka akuta utgifter.

Minskad administrativ börda

Hanteringen av kundfordringar kan vara både tidskrävande och kostsam. Genom att sälja sina fakturor kan företag överlåta uppföljning och inkassering av betalningar till en tredje part, vilket frigör värdefull tid och resurser som istället kan fokuseras på kärnverksamheten.

Minskad kreditrisk

När ett företag säljer sina fakturor, överförs ofta kreditrisken för att kunden inte ska betala till fakturaköparen. Detta kan ge en betydande trygghet, särskilt för småföretag som kanske inte har resurser att hantera långa betalningsförseningar eller kundförluster.

KOSTNAD FAKTURAKÖP

Fördelar med att sälja fakturor

Försäljning av fakturor erbjuder en rad fördelar som kan vara avgörande för företags framgång och finansiella hälsa. Dessa fördelar sträcker sig från omedelbar likviditetsförbättring till minskade administrativa bördor. Låt oss utforska dessa fördelar närmare.

Snabbhet: Omedelbar tillgång till kapital

En av de mest påtagliga fördelarna med att sälja fakturor är den snabbhet med vilken företag kan omvandla utestående fordringar till kontanter. I många fall kan företag få tillgång till pengarna inom bara några dagar efter att fakturan sålts, vilket är betydligt snabbare än den traditionella betalningscykeln på 30-90 dagar. Denna omedelbara likviditet ger företag möjlighet att snabbt agera på marknadsmöjligheter, hantera oförutsedda utgifter eller helt enkelt hålla verksamheten flytande under finansiellt ansträngda perioder.

Enkelhet: Minskad administration och byråkrati

Fakturaförsäljning kan också avsevärt minska den administrativa bördan för företag. När ett företag säljer sina fakturor tar fakturaköparen över ansvaret för att driva in betalningen, vilket innebär att företaget inte behöver lägga tid och resurser på att jaga obetalda fakturor eller hantera komplexa inkassoprocesser. Detta frigör värdefulla resurser som kan omfördelas till andra områden i verksamheten, såsom försäljning, marknadsföring eller produktutveckling.

Risk: Minskad kreditrisk

Ett annat betydande inslag i försäljning av fakturor är minskningen av kreditrisken. När ett företag säljer sina fakturor, överförs risken för att kunden inte betalar till fakturaköparen. Detta innebär att företaget skyddas från de negativa konsekvenserna av försenade eller uteblivna betalningar, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för små till medelstora företag som kanske inte har finansiella buffertar att falla tillbaka på.

Fördelarna med att sälja fakturor

Hur fungerar fakturaförsäljning?

Fakturaförsäljning kan verka komplicerat vid första anblicken, men processen är utformad för att vara så enkel och smidig som möjligt för företagen. Här är en steg-för-steg guide som belyser hur man går tillväga för att sälja en faktura.

Steg 1: Välj de fakturor du vill sälja

Processen börjar med att du som företagare identifierar vilka utestående fakturor du vill sälja. Det kan vara enstaka fakturor som du behöver snabb likviditet för, eller en större del av ditt fakturautestående för att säkra ett mer stabilt kassaflöde över tid.

Steg 2: Skicka in dina fakturor

När du har valt ut de fakturor du vill sälja, skickar du in dem. Detta kan ofta göras digitalt genom en enkel uppladdningsprocess på vår webbplats, vilket gör att du snabbt och enkelt kan överföra den nödvändiga informationen.

Steg 3: Fakturautvärdering

Efter att dina fakturor har mottagits kommer Fakturian att genomgå en utvärderingsprocess. Under denna fas granskar vi fakturorna för att bedöma risken och bestämma vilket pris vi kan erbjuda för dem. Denna bedömning baseras på flera faktorer, inklusive kundens kreditvärdighet och fakturans förfallodatum.

Steg 4: Mottagande av erbjudande

När utvärderingen är klar kommer ett erbjudande för dina fakturor. Detta inkluderar det pris vi är villiga att betala samt villkor för försäljningen. Du har då möjlighet att granska erbjudandet och bestämma om du vill gå vidare.

Steg 5: Utbetalning

Om du accepterar erbjudandet kommer en genomföra en snabb utbetalning av de överenskomna medlen till ditt företagskonto. I de flesta fall kan detta ske inom några arbetsdagar från det att avtalet undertecknats.

Steg 6: Fakturaköparen tar över

När betalningen är genomförd tar fakturaköparen över ansvaret för de sålda fakturorna. Det innebär att vi hanterar all uppföljning och inkassering av betalningar från dina kunder.

Genom att följa dessa steg kan ditt företag snabbt och effektivt omvandla utestående fakturor till likvida medel, vilket ger ökad finansiell flexibilitet och stabilitet. I nästa avsnitt kommer vi att titta närmare på hur man väljer rätt partner för fakturaförsäljning och vad du bör tänka på i detta viktiga beslut.

Att välja rätt partner för att sälja fakturor

När du bestämmer dig för att sälja dina fakturor är det avgörande att välja rätt partner. Det rätta fakturaköp företaget kan inte bara erbjuda konkurrenskraftiga priser utan också bidra till en smidig och transparent process. Här är några viktiga aspekter att tänka på när du väljer din partner för fakturaförsäljning.

Rykte och pålitlighet

Undersök fakturaköparens rykte i branschen. Läs recensioner, be om referenser och tala med andra företag som använt deras tjänster. En pålitlig partner med ett gott rykte är avgörande för en trygg och framgångsrik fakturaförsäljningsprocess.

Villkor och priser

Jämför villkoren och priserna som olika fakturaköpare erbjuder. Se till att du förstår alla avgifter och kostnader som är associerade med tjänsten. Det bästa erbjudandet är inte alltid det med lägst pris, utan det som erbjuder bäst värde utifrån ditt företags specifika behov.

Transparens och kommunikation

En bra partner för fakturaförsäljning bör vara transparent genom hela processen och erbjuda tydlig kommunikation. Du bör enkelt kunna förstå hur processen fungerar, hur länge det tar och vad som förväntas av dig som företagare.

Flexibilitet och anpassning

Varje företag är unikt, och det är viktigt att din fakturaförsäljningspartner kan erbjuda flexibla och anpassningsbara lösningar som passar just ditt företagsbehov. Vare sig det gäller storleken på de fakturor du vill sälja eller hur ofta du behöver tillgång till tjänsten, bör en bra partner kunna anpassa sig efter dina förutsättningar.

Support och rådgivning

En bra partner erbjuder inte bara en tjänst utan också värdefull rådgivning och support. Se till att företaget du väljer har ett kunnigt team som kan hjälpa dig att navigera i processen och ge råd om bästa praxis för fakturaförsäljning.

Sälja fakturor vid inkasso

För många företag kan hantering av fakturor som är föremål för inkasso vara en tidskrävande och stressfylld process. Fakturaförsäljning erbjuder en potentiell lösning för att navigera dessa utmaningar genom att omvandla dessa riskfyllda tillgångar till omedelbar likviditet. Låt oss utforska hur detta kan fungera och de fördelar det kan innebära.

Överblick

När en faktura övergår till inkasso innebär det vanligtvis att försök att driva in betalningen har misslyckats och skulden riskerar att bli obetald. Att sälja sådana fakturor till ett fakturaköp företag kan vara en effektiv strategi för att minska riskexponeringen och säkra en del av fakturans värde.

Processen

Processen för att sälja fakturor som är föremål för inkasso liknar processen för vanliga fakturor, men med några ytterligare överväganden. Fakturaköpare kommer att genomföra en grundlig bedömning av fakturan för att bestämma risken och det potentiella värdet. Beroende på fakturans ålder, kundens finansiella hälsa och tidigare betalningshistorik, kan erbjudandet anpassas för att spegla den högre risknivån.

Fördelar

  • Omedelbar Likviditet: Genom att sälja dina inkassofakturor kan du omedelbart få tillgång till kapital som annars skulle vara osäkert och potentiellt förlorat.
  • Risksamhet: Du minskar företagets risk genom att överföra kreditrisken till fakturaköparen, vilket kan förbättra din finansiella stabilitet.
  • Fokusera på kärnverksamheten: Genom att minska den tid och de resurser som krävs för att hantera svårindrivna skulder, kan du och ditt team fokusera mer på att driva och utveckla verksamheten.
  • Bevara kundrelationer: Att hantera inkasso kan vara en känslig process som påverkar kundrelationer. Genom att överlåta denna process till en tredje part kan du potentiellt undvika direkt konfrontation med kunder över obetalda fakturor.

Viktiga överväganden

Det är viktigt att noggrant överväga villkoren vid försäljning av inkassofakturor och arbeta med en partner som förstår de specifika utmaningarna och behoven i din verksamhet. En transparent och rättvis bedömningsprocess är avgörande för att säkerställa att du får ett rättvist värde för dina riskfyllda tillgångar.

Att sälja fakturor vid inkasso kan vara en strategisk lösning för att hantera finansiella utmaningar och förbättra företagets kassaflöde. Genom att välja en pålitlig partner som Fakturian kan du navigera i denna process med större förtroende och effektivitet.

Att navigera i finansvärldens komplexitet kräver smarta och effektiva lösningar. Försäljning av fakturor står ut som en sådan strategi, som erbjuder företag omedelbar tillgång till kapital, minskad administrativ börda och minskad kreditrisk. Genom att välja rätt partner för detta ändamål, som Fakturian, kan ditt företag njuta av de många fördelarna och skapa en stabil grund för framtida tillväxt och framgång.

Oavsett om ditt företag står inför utmaningar med likviditet, behöver snabb tillgång till kapital för att utnyttja nya marknadsmöjligheter, eller vill minska risken och tidsåtgången för att hantera utestående fakturor, kan fakturaförsäljning vara en värdefull del av din finansiella strategi. Speciellt i fall av fakturor under inkasso, kan denna strategi hjälpa till att återställa en del av förlorat kapital och bibehålla viktiga kundrelationer.

Fakturian är här för att vägleda dig genom denna process med expertis, integritet och ett fast åtagande att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som passar ditt företags unika behov. Vårt mål är att hjälpa dig att frigöra ditt företags fulla potential genom att omvandla dina utmaningar till möjligheter.

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur fakturaförsäljning kan hjälpa ditt företag, eller om du är redo att påbörja processen, är du välkommen att kontakta oss idag. Vårt team av erfarna specialister är här för att stödja dig på varje steg på vägen mot en ljusare finansiell framtid.

Källa Skatteverket